item2a2a
item1a

Inspiration

Redan i ungdomen blev jag inspirerad av olika konstinriktningar och konstnärer, till exempel Toulouse Lautrec, Degas, Rik Wouters, Charlotte van Pallandt och naturligtvis Karel Gomes (som också var min lärare).

I dag utarbetar jag mina egna idéer inspirerad av aktuella händelser, egna upplevelser och naturen. Jag arbetar även på uppdrag vilket alltid är stimulerande men också är en utmaning, eftersom man skall återge en bild som uppdragsgivaren kan känna igen sig i.
 

Viktig händelse

En viktig händelse i min utveckling var tidpunkten då jag upptäckte hur mycket glädje och lycka människor hämtade ur min konst. Vetskapen om detta blev och är fortfarande en viktig inspirationskälla för mig.

insp
name1
saa1

© Made in Sweden by JUST IN CASE

Sculptures & Arts
HENNY'S
txtbehind